Privacy policy

Welkom op de website van Home Invest Belgium, een publieke gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (BE-REIT) met maatschappelijke zetel gelegen te Woluwedal 46, B-11 – B-1200 Brussel, geregistreerd op het Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen onder het BTW-nummer 420 767 885.

Deze privacy verklaring definieert de manier waarop Home Invest Belgium Persoonsgegevens van de gebruikers van de website verzamelt, gebruikt, behoudt en bekendmaakt.

Home Invest Belgium is verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren.

Door deze website te gebruiken stemt u toe kennis te hebben genomen van de privacyverklaring en gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van uw gegevens zoals gedetailleerd in deze verklaring. Home Invest Belgium mag, op het even welk moment, de voorwaarden herzien. Door gebruik te maken van de website na wijziging van de voorwaarden gaat u akkoord met de wijzigingen of u ze herzien heeft of niet. Indien u het niet eens bent met deze verklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website.

Ook al doet Home Invest Belgium er alles toe om informatie te leveren dat zo correct mogelijk en up to date is, doch is er geen garantie van de juistheid, exhaustieviteit en actualiteit van de informatie die wordt aangeboden. Home Invest Belgium kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het resultaat van het gebuik van de informatie dat op de website verschijnt of van het gebrek aan specifieke informatie op de site.

Verzamelen van Persoonsgegevens

In deze verklaring staat “Persoonsgegevens” voor informatie dat betrekking heef op een individu en dat dit individu direct of indirect identificeert.

We mogen Persoonsgegevens direct verzamelen wanneer u persoonlijke informatie met ons deelt zoals wanneer u  zich bv. op de website registreert, zich inschrijft om informatie te ontvangen, een enquête invult of commentaar maakt op een verzoek. Het type informatie dat we direct via u kunnen verzamelen zijn uw naam, adres, e-mailadres, gebruikersnaam, telefoonnummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, inhoud door de gebruiker gegenereerd, en andere persoonlijke gegevens dat u ons vrijwillig meedeelt. 

Wij (en externe partijen die namens ons handelen) kunnen gebruik maken van cookies en andere tools (bv. pixel tags) om automatisch informatie te verzamelen over u wanneer u gebruikt maakt van de websites van Home Invest Belgium. Het type informatie dat automatisch wordt verzameld omvat: informatie over het type browser waar u mee werkt, details over de website die u bezocht heeft, uw IP-adres, de hyperlinks waarop u geklikt heeft, uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en andere info die u kiest te delen wanneer u externe websites bezoekt (bv wanneer u op de “Vind ik leuk” knop van Facebook klikt).

We kunnen eveneens persoonlijke informatie van u ontvangen via andere geldige bronnen, zoals informatie via commerciële bronnen zoals publieke gegevensbanken en informatie van derde partijen. Het type informatie dat we via dergelijke bronnen kunnen ontvangen zijn uw naam, adres, leeftijd, voorkeuren en publieke beschikbare informatie zoals inhoud door de gebruiker gegenereerd, blogs and posts, zoals door de wet wordt toegestaan.

In het algemeen kan u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten geven.

Door Persoonsgegevens aan Home Invest Belgium te communiceren staat u Home Invest Belgium toe uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan voor de doeleinden die hieronder worden gedetailleerd.

Web browser cookies

Onze website kan gebruik maken van “cookies” om uw surfervaring te optimaliseren. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet optimaal werken. U kan altijd kiezen om de cookies te weigeren, of vragen om gewaarschuwd te worden wanneer cookies worden verstuurd. Indien dit het geval is, hou er dan rekening mee dat delen van onze website misschien niet optimaal zullen werken.

Gebruik van uw informatie

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • U de diensten en informatie te geven dat u ons heeft aangevraagd;
  • Periodieke mails te versturen: uw emailadres kan gebruikt worden om informatie en updates te sturen gelinkt aan uw aanvraag. Het zal ook gebruikt worden om uw vragen en verzoeken te beantwoorden. Indien u besluit om onze mailinglijst aan te vinken (opt-in optie), zal u emails ontvangen die informatie kunnen bevatten over ons bedrijf, updates, gerelateerde producten en diensten, enz. Indien u, op om het even welk moment, wenst uit te schrijven (opt-out optie) en geen verdere mails wenst te ontvangen, kan u ons altijd via de website contacteren;
  • Uw informatie te geven over andere diensten die we aanbieden die gelijkaardig zijn aan degene die u reeds gebruikt heeft of waarin u interesse heeft;
  • U te informeren over veranderingen in onze diensten;
  • Onze website te verbeteren: via de feedback die u ons geeft kunnen we onze producten en diensten verbeteren;
  • We behouden het recht om Persoonsgegevens te onthullen indien dit legaal vereist is en wanneer we geloven dat de bekendmaking ervan noodzakelijk is om uw rechten of de rechten van andere mensen te beschermen, of om conform te zijn met een gerechtelijke actie, bevel van een rechtbank of een legale procedure.

Door Persoonsgegevens op deze website te leveren, stemt u er mee toe de nodige toestemming te hebben en gaat u ermee akoord om Persoonsgegevens vrij te geven die door Home Invest Belgium kunnen worden gebruikt zoals in deze verklaring wordt nader verklaart.

Wanneer uw Persoonsgegevens om een andere manier zouden worden gebruikt dan hierboven vermeld zal u hiervan geïnformeerd worden en zal u de keuze hebben ons te zeggen of we de Persoonsgegevens wel of niet mogen gebruiken.

Legale openbaring

We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om ons te helpen in onze business, onze website of om activiteiten te beheren zoals het uitzenden van enquêtes en websites. We kunnen uw gegevens aan deze externe partijen uitwisselen voor deze beperkte doeleinden.   

U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om uw Persoonsgegevens te delen met onze partners, publieke autoriteiten (inclusief juridische en politie autoriteiten) in het geval van bv. een cyberincident. 

Gevoelige gegevens

Als algemene regel geldt dat Home Invest Belgium geen gevoelige persoonsgegevens via de website verzamelt, dwz persoonsgegevens gerelateerd aan etnische of raciale origine, politieke overtuigingen, religie of filosofie, data, gezondheid of seksuele geaardheid. Door op vrijwillige basis gevoelige persoonsgegevens aan ons door te geven stemt u ermee toe dat deze gegevens zullen worden gebruikt zoals beschreven in de privacyverklaring.

Rechten gerelateerd aan uw Persoonsgegevens: toegang, aanpassing, update en verwijdering

U heeft het recht een wijziging aan te vragen van uw persoonsgegevens en, om op het even welk moment, mag u bezwaar maken op het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. 

U kan uw aanvraag tot wijziging, aanpassing, update of bezwaar voor het gebruik van uw persoonsgegevens doorgeven aan privacy@homeinvest.be. Indien u momenteel informatie ontvangt van Home Invest Belgium en dit niet langer wenst te ontvangen, gelieve u uit te schrijven van deze diensten door een e-mail te sturen naar privacy@homeinvest.be. Gelieve desalniettemin te noteren dat we sommige gegevens zullen moeten behouden om administratieve of legale redenen (bv. boekhoudkundige informatie).

Indien het gebruik van uw persoonsgegevens specifiek gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht dit terug te trekken op om het even welk moment. Dit houdt eveneens in het recht op het intrekken van uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden.

In sommige specifieke omstandigheden hebt u het recht om ons informatie aan te vragen in een gestructureerde, vaak gebruikte en leesbare vorm opdat u dit zou kunnen herbruiken voor eigen gebruik in verschillende diensten.

 

Veiligheid

Op onze website verschijnen er een reeks veiligheids features om niet geautoriseerde releases of de toegang tot informatie die werd ontvangen of verzameld, te vermijden. We streven ernaar om een veilige en betrouwbare website te hebben voor de gebruikers, maar gelieve ermee rekening te houden dat de vertrouwelijkheid van alle communicatie of het materiaal dat door ons of aan ons wordt doorgegeveven door een derde partij op onze website, niet kan worden gegerandeerd. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid van de informatie die via deze methodes wordt verzonden. De informatie die u ons meedeelt wordt op beveiligde servers opgeslaan. Het paswoord dat we u gegeven hebben en u toelaat op sommige delen van de website te surfen, is uw verantwoordelijkheid en dient vertrouwelijk te blijven. Gelieve dit paswoord aan niemand mee te delen.  

Informatiebehoud

De informatie waarover we beschikken zal worden behouden conform de wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is. Hoe dan ook zullen uw gegevens niet langer worden behouden dan nodig is om de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, te bereiken. Indien u wenst aan te vragen dat we niet langer gebruik mogen maken van uw registratiegegevens om uw diensten aan te bieden, contacteer ons via privacy@homeinvest.be.

Websites van externe partners

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Home Invest Belgium is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacyverklaring van deze externe websites. U dient ermee rekening te houden dat externe websites Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken of doorgeven ondere andere voorwaarden dan deze van Home Invest Belgium.

De privacyverklaring werd voor het laatste geüpdatet op 14 mei 2018. Om de updates van de verklaring na te kijken, gelieve de pagina regelmatig te consulteren. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, kan u ons op het volgende adres bereiken:

Home Invest Belgium NV

Woluwedal 46/11
1200 Brussel

U kan ook de Privacy Commission contacteren ( “Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer”) via commission@privacycommission.be.