Slim investeren in vastgoed

We zijn genoteerd op de Brusselse beurs. Je kunt dus investeren in Home Invest Belgium, en delen in onze winst. Veel gemakkelijker dan rechtstreeks investeren in een huurpand.

Investeren in een opbrengsteigendom

Stel dat je in 2010 besloot om het mooie bedrag van € 260.000 te investeren in de aankoop van een verhuurappartement. Al vlak na de aankoop van het appartement is er een verlies van 12,5%. Dat bedrag dekt namelijk de (toenmalige) registratiekosten. Het overgebleven bedrag (zo’n € 230.000) vormt dus het maximumbudget voor de effectieve aankoop.

Voor het nieuwe appartement dien je jaarlijks onroerende voorheffing, verzekeringen, onderhoud en personenbelasting te betalen. Na aftrek daarvan realiseer je in 10 jaar tijd zo een nettoresultaat van zo'n € 100.000.

In eerste instantie lijkt dat een mooie opbrengst (IRR), maar wel één die inspanningen en tijd gekost heeft. Een verhuurappartement vraagt immers niet alleen investeringen, maar ook de administratieve rompslomp rond onderhoud, herstellingswerken en de zoektocht naar nieuwe huurders. En dan zwijgen we nog over het risico op leegstand als de zoektocht naar nieuwe huurders hapert, of als je als eigenaar in een juridisch conflict met huurders verzeild raakt.

Een huurappartement uitbaten is volgens ons geen optimale manier om te beleggen in vastgoed. Residentieel vastgoed is enorm robuust – dat bewijst de coronacrisis nogmaals. Maar door één of twee appartementen uit te baten, opereer je eigenlijk met inefficiëntie en meer risico. Elke maand leegstand heeft meteen een impact van bijna 10% op jaaromzet. Als privépersoon is het ook niet evident om zo’n huureigendom op te volgen.

Appartement (2010-2020)
Investering € 256.669
Registratiekosten -12,5%
Aankoop € 228.150
Bruto huurinkomsten per jaar € 8.160
Onroerende voorheffing -10%
Verzekering & onderhoud -10,5%
Netto huurinkomsten € 70.561
Waardestijging € 42.695
Personenbelasting - € 12.297
Netto return € 100.960
Netto IRR 3,7%
Aandelen HOMI (2010-2020)
Investering € 256.669
Bruto dividendinkomsten € 180.185
Waardestijging € 275.483
Totale return € 445.668
Roerende voorheffing (30%) - € 54.055
Netto return € 401.613
Netto IRR 11,1%

Evolutie van de beurskoers en het dividend van HIB

Investeren in aandelen van HIB

Wij beheren meer dan 2.400 woningen en realiseren zo belangrijke schaalvoordelen. Als je 10 jaar geleden hetzelfde bedrag van € 260.000 had besteed aan aandelen van Home Invest Belgium, dan bedroeg je netto-opbrengst over dezelfde periode ruim € 400.000. Een rendement dat dus viermaal zo hoog ligt, vergeleken met de aankoop van een verhuurappartement.

Bovendien heb je minder risico en geen rompslomp, heb je heel wat zekerheden dankzij ons gereglementeerd statuut, geniet je van een verbeterde liquiditeit van je vermogen en kun je jaarlijks rekenen op een stevige dividenduitkering.

Risicobeperking

Als investeerder word je verlost van de toenemende verplichtingen (van technische en administratieve aard) die verbonden zijn met het rechtstreekse beheer van residentieel vastgoed. Daarnaast heb je geen risico van huurleegstand of wanbetaling.

Gereglementeerd

Ons statuut als gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) garandeert je als belegger een goed gespreid investeringsrisico, professioneel beheer, grote transparantie, deugdelijk bestuur en gunstige juridische en fiscale regelingen.

Liquiditeit

Onze aandelen zijn vrij verhandelbaar op de beurs. Je kunt je investering dus op elk gewenst moment weer verkopen in enkele seconden tijd, waarmee je vermogen veel meer liquide is dan bij een investering in een vastgoedeigendom.

Dividend

Als belegger kun je rekenen op een significante dividenduitkering. Als GVV zijn we immers verplicht om jaarlijks 80% van onze winst uit te keren aan onze aandeelhouders. In de afgelopen 20 jaar hebben we onze dividenduitkering jaar na jaar kunnen verhogen.

Aandelen kopen

Als je aandelen van Home Invest Belgium wil kopen, dan kun je terecht bij je financiële instelling of bij een online broker. Houd er rekening mee dat rendementen uit het verleden geen enkele garantie bieden voor de toekomst en laat je goed informeren.

Als beginnend belegger kun je voor meer informatie ook terecht op de website van Wikifin.