The landlord of choice

Als professionele verhuurder met meer dan 2.400 woningen in onze portefeuille bouwen, verhuren en onderhouden we al onze woningen zelf. Zo bieden we jou als huurder stabiliteit, kwaliteit en professionalisme.  

Het is onze uitgesproken ambitie om jouw landlord of choice te zijn en een antwoord te bieden op je huidige huisvestingsnoden, ongeacht je levensfase of -wijze. We bieden je meer dan gewoon een woonplaats: in elk van onze gebouwen creëren we een hecht buurtgevoel. 

24

jaar ervaring

48

gebouwen

2.500

woningen

Onze 4 speerpunten

Onze huurders kunnen er op vertrouwen dat een appartement bij Home Invest Belgium voldoet aan onze 4 speerpunten: kwalitatieve appartementen, aangepast aan de noden van de bewoners, met aandacht voor de woonbeleving en aan betaalbare prijzen.

The Factory - Facade
Premium

We creëren kwalitatieve woningen voor jou als huurder, met aandacht voor levenskwaliteit en duurzaamheid.

Family in house
1-99

We bieden een antwoord op jouw huisvestingsnoden in elke levensfase en voor iedere levenswijze.

The Horizon - Playing pool in the skylounge
Beleving

We zorgen voor een aangename woonervaring met gemeenschappelijke ruimtes en diensten in onze gebouwen.

Affordable housing
Betaalbaar

We hanteren een hoge bouwkwaliteit om de onderhoudskosten te beperken. Zo blijven onze huurprijzen democratisch.

Ontdek hier je volgende thuis